.net كيف يمكنني الحصول على صف MAX باستخدام GROUP BY في استعلام LINQ؟

2 Answers

var q = from s in db.Serials
    group s by s.Serial_Number into g
    select new {Serial_Number = g.Key, MaxUid = g.Max(s => s.uid) }
.net linq linq-to-sql

أنا أبحث عن وسيلة في LINQ لتتناسب مع اتباع استعلام SQL.

Select max(uid) as uid, Serial_Number from Table Group BY Serial_Number

حقا تبحث عن بعض المساعدة في هذا واحد. يحصل الاستعلام أعلاه على أقصى uid لكل رقم تسلسلي بسبب Group By Syntax.
في شكل سلسلة الأساليب:

db.Serials.GroupBy(i => i.Serial_Number).Select(g => new
  {
    Serial_Number = g.Key,
    uid = g.Max(row => row.uid)
  });Related