[Linux] كيف يمكنني الحصول على القرار (العرض والارتفاع) لملف فيديو من سطر الأوامر لينوكس؟


Answers

استخدام فبروب (جزء من مجموعة أدوات فميغ)

مثال:

ffprobe -v quiet -print_format json -show_format -show_streams ~/Movies/big_buck_bunny_720p_5mb.mp4

انتاج:

{
  "streams": [
    {
      "index": 0,
      "codec_name": "h264",
      "codec_long_name": "H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10",
      "profile": "Main",
      "codec_type": "video",
      "codec_time_base": "1/50",
      "codec_tag_string": "avc1",
      "codec_tag": "0x31637661",
      "width": 1280,
      "height": 720,
      "coded_width": 1280,
      "coded_height": 720,
      "has_b_frames": 0,
      "sample_aspect_ratio": "1:1",
      "display_aspect_ratio": "16:9",
      "pix_fmt": "yuv420p",
      "level": 31,
      "chroma_location": "left",
      "refs": 1,
      "is_avc": "1",
      "nal_length_size": "4",
      "r_frame_rate": "25/1",
      "avg_frame_rate": "25/1",
      "time_base": "1/12800",
      "start_pts": 0,
      "start_time": "0.000000",
      "duration_ts": 378368,
      "duration": "29.560000",
      "bit_rate": "1032960",
      "bits_per_raw_sample": "8",
      "nb_frames": "739",
      "disposition": {
        "default": 1,
        "dub": 0,
        "original": 0,
        "comment": 0,
        "lyrics": 0,
        "karaoke": 0,
        "forced": 0,
        "hearing_impaired": 0,
        "visual_impaired": 0,
        "clean_effects": 0,
        "attached_pic": 0
      },
      "tags": {
        "creation_time": "1970-01-01 00:00:00",
        "language": "und",
        "handler_name": "VideoHandler"
      }
    },
    {
      "index": 1,
      "codec_name": "aac",
      "codec_long_name": "AAC (Advanced Audio Coding)",
      "profile": "LC",
      "codec_type": "audio",
      "codec_time_base": "1/48000",
      "codec_tag_string": "mp4a",
      "codec_tag": "0x6134706d",
      "sample_fmt": "fltp",
      "sample_rate": "48000",
      "channels": 6,
      "channel_layout": "5.1",
      "bits_per_sample": 0,
      "r_frame_rate": "0/0",
      "avg_frame_rate": "0/0",
      "time_base": "1/48000",
      "start_pts": 0,
      "start_time": "0.000000",
      "duration_ts": 1419264,
      "duration": "29.568000",
      "bit_rate": "383960",
      "max_bit_rate": "416704",
      "nb_frames": "1386",
      "disposition": {
        "default": 1,
        "dub": 0,
        "original": 0,
        "comment": 0,
        "lyrics": 0,
        "karaoke": 0,
        "forced": 0,
        "hearing_impaired": 0,
        "visual_impaired": 0,
        "clean_effects": 0,
        "attached_pic": 0
      },
      "tags": {
        "creation_time": "1970-01-01 00:00:00",
        "language": "und",
        "handler_name": "SoundHandler"
      }
    }
  ],
  "format": {
    "filename": "/Users/farsheed/Movies/big_buck_bunny_720p_5mb.mp4",
    "nb_streams": 2,
    "nb_programs": 0,
    "format_name": "mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2",
    "format_long_name": "QuickTime / MOV",
    "start_time": "0.000000",
    "duration": "29.568000",
    "size": "5253880",
    "bit_rate": "1421504",
    "probe_score": 100,
    "tags": {
      "major_brand": "isom",
      "minor_version": "512",
      "compatible_brands": "isomiso2avc1mp41",
      "creation_time": "1970-01-01 00:00:00",
      "encoder": "Lavf53.24.2"
    }
  }
}

راجع الوثائق لمزيد من المعلومات.

Question

لقد تم حفر من خلال مبلاير / مينكودر و فميغ الوثائق وأنا لا يمكن أن يبدو أن يأتي مع أي شيء . أنا لست من الصعب إرضاءه خاصة بالنسبة إلى تنسيق الإخراج كما يمكنني استخدام التعبير العادي لسحب بها، وأنا فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على البيانات في المقام الأول.
إذا كنت مهتما فقط في القرار:

ffprobe -v error -of flat=s=_ -select_streams v:0 -show_entries stream=height,width video.mkv

وهو يعمل أيضا على ويندوز . يتم تشغيل هذا الآن على جهاز الكمبيوتر الخاص بي لبناء فهرس من جميع الملفات:

find //Q1207/Film -size +10000k -print -a -exec ./ffprobe.exe -v error -of flat=s=_ -select_streams v:0 -show_entries stream=height,width \{\} \; > //Q1207/Film/index.txt


وهنا "تقريبا واحد بطانة" لقد وضعت حول فبروب لهذا الغرض بالضبط. يعمل بشكل جيد بالنسبة لي على كل من لينكس وماك.

#!/bin/bash

B='[[:blank:]]'
D='[[:digit:]]'
ffprobe "$1" 2>&1 \
  | grep 'Stream.*Video.*fps' \
  | sed "s/^.*$B\($D$D$D*x$D$D$D*\).*$/\1/"