jQuery 3.3

callbacks.fired()
jquery

callbacks.fired () الإرجاع: Boolean

الوصف: حدد ما إذا كان قد تم استدعاء الاستدعاءات مرة واحدة على الأقل.

  • الإصدار المضافة: 1.7 callbacks.fired()

    • هذه الطريقة لا تقبل أي حجج.

مثال:

استخدم callbacks.fired() لتحديد ما إذا كان قد تم استدعاء عمليات الاستدعاء في قائمة مرة واحدة على الأقل:

// A sample logging function to be added to a callbacks list
var foo = function( value ) {
  console.log( "foo:" + value );
};
 
var callbacks = $.Callbacks();
 
// Add the function "foo" to the list
callbacks.add( foo );
 
// Fire the items on the list
callbacks.fire( "hello" ); // Outputs: "foo: hello"
callbacks.fire( "world" ); // Outputs: "foo: world"
 
// Test to establish if the callbacks have been called
console.log( callbacks.fired() );