java - simple - خوارزمية rsa بلغة جافاإنشاء زوج مفاتيح RSA وترميز خاص كسلسلة (1)

للإخراج كـ Hex-String

import java.security.*;
public class Test {
  public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException {
    KeyPairGenerator keyGen = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
    keyGen.initialize(512);
    byte[] publicKey = keyGen.genKeyPair().getPublic().getEncoded();
    StringBuffer retString = new StringBuffer();
    for (int i = 0; i < publicKey.length; ++i) {
      retString.append(Integer.toHexString(0x0100 + (publicKey[i] & 0x00FF)).substring(1));
    }
    System.out.println(retString);
  }
}

للإخراج كقيم بايت

import java.security.*;
import java.security.*;
public class Test {
  public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException {
    KeyPairGenerator keyGen = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
    keyGen.initialize(512);
    byte[] publicKey = keyGen.genKeyPair().getPublic().getEncoded();
    StringBuffer retString = new StringBuffer();
    retString.append("[");
    for (int i = 0; i < publicKey.length; ++i) {
      retString.append(publicKey[i]);
      retString.append(", ");
    }
    retString = retString.delete(retString.length()-2,retString.length());
    retString.append("]");
    System.out.println(retString); //e.g. [48, 92, 48, .... , 0, 1]
  }
}

أريد إنشاء مفتاح مفاتيح RSA بسرعة 512 بت ، ثم تشفير مفتاح عمومي كسلسلة. كيف يمكنني تحقيق ذلك؟

rsa