javascript - oriented - oop js
طرق متداخلة مع رد فعل جهاز التوجيه v4/v5 (5)

أنا أعاني حاليًا من طرق التعشيش باستخدام جهاز توجيه التفاعل v4.

كان المثال الأقرب هو تكوين المسار في وثائق React-Router v4 .

أريد تقسيم تطبيقي إلى جزئين مختلفين.

واجهة ومسؤول.

كنت أفكر في شيء مثل هذا:

<Match pattern="/" component={Frontpage}>
 <Match pattern="/home" component={HomePage} />
 <Match pattern="/about" component={AboutPage} />
</Match>
<Match pattern="/admin" component={Backend}>
 <Match pattern="/home" component={Dashboard} />
 <Match pattern="/users" component={UserPage} />
</Match>
<Miss component={NotFoundPage} />

الواجهة الأمامية لها تصميم وأسلوب مختلفين عن منطقة المشرف. لذا داخل الصفحة الأولى ، الطريق إلى المنزل ، يجب أن تكون المسارات الفرعية موجودة.

يجب تقديم / home في مكون Frontpage و / admin / home يجب تقديمه داخل مكون Backend.

جربت بعض الاختلافات ولكني دائمًا انتهى بي عدم الوصول إلى / home أو / admin / home.

تحرير - 19.04.2017

لأن هذا المنشور يحتوي على الكثير من المشاهدات في الوقت الحالي ، قمت بتحديثه مع الحل النهائي. وآمل أن يساعد شخص ما.

تحرير - 08.05.2017

إزالة الحلول القديمة

حل نهائي:

هذا هو الحل النهائي الذي أستخدمه الآن. يحتوي هذا المثال أيضًا على مكون خطأ عمومي مثل صفحة 404 التقليدية.

import React, { Component } from 'react';
import { Switch, Route, Redirect, Link } from 'react-router-dom';

const Home = () => <div><h1>Home</h1></div>;
const User = () => <div><h1>User</h1></div>;
const Error = () => <div><h1>Error</h1></div>

const Frontend = props => {
 console.log('Frontend');
 return (
  <div>
   <h2>Frontend</h2>
   <p><Link to="/">Root</Link></p>
   <p><Link to="/user">User</Link></p>
   <p><Link to="/admin">Backend</Link></p>
   <p><Link to="/the-route-is-swiggity-swoute">Swiggity swooty</Link></p>
   <Switch>
    <Route exact path='/' component={Home}/>
    <Route path='/user' component={User}/>
    <Redirect to={{
     state: { error: true }
    }} />
   </Switch>
   <footer>Bottom</footer>
  </div>
 );
}

const Backend = props => {
 console.log('Backend');
 return (
  <div>
   <h2>Backend</h2>
   <p><Link to="/admin">Root</Link></p>
   <p><Link to="/admin/user">User</Link></p>
   <p><Link to="/">Frontend</Link></p>
   <p><Link to="/admin/the-route-is-swiggity-swoute">Swiggity swooty</Link></p>
   <Switch>
    <Route exact path='/admin' component={Home}/>
    <Route path='/admin/user' component={User}/>
    <Redirect to={{
     state: { error: true }
    }} />
   </Switch>
   <footer>Bottom</footer>
  </div>
 );
}

class GlobalErrorSwitch extends Component {
 previousLocation = this.props.location

 componentWillUpdate(nextProps) {
  const { location } = this.props;

  if (nextProps.history.action !== 'POP'
   && (!location.state || !location.state.error)) {
    this.previousLocation = this.props.location
  };
 }

 render() {
  const { location } = this.props;
  const isError = !!(
   location.state &&
   location.state.error &&
   this.previousLocation !== location // not initial render
  )

  return (
   <div>
    {     
     isError
     ? <Route component={Error} />
     : <Switch location={isError ? this.previousLocation : location}>
       <Route path="/admin" component={Backend} />
       <Route path="/" component={Frontend} />
      </Switch>}
   </div>
  )
 }
}

class App extends Component {
 render() {
  return <Route component={GlobalErrorSwitch} />
 }
}

export default App;

أردت فقط أن أذكر رد فعل v4 تغير جذري منذ تم نشر هذا السؤال / الإجابة.

لا يوجد عنصر <Match> ! <Switch> هو التأكد من تقديم المطابقة الأولى فقط. <Redirect> جيد .. يعيد التوجيه إلى مسار آخر. استخدم أو استبعد exact إما مطابقة جزئية أو استبعادها.

رؤية المستندات. انهم عظماء. https://reacttraining.com/react-router/

إليك مثال آمل أن يكون مفيدًا للإجابة على سؤالك.

 <Router>
  <div>
  <Redirect exact from='/' to='/front'/>
  <Route path="/" render={() => {
  return (
   <div>
   <h2>Home menu</h2>
   <Link to="/front">front</Link>
   <Link to="/back">back</Link>
   </div>
  );
 }} />     
 <Route path="/front" render={() => {
  return (
   <div>
   <h2>front menu</h2>
   <Link to="/front/help">help</Link>
   <Link to="/front/about">about</Link>
   </div>
  );
 }} />
 <Route exact path="/front/help" render={() => {
  return <h2>front help</h2>;
 }} />
 <Route exact path="/front/about" render={() => {
  return <h2>front about</h2>;
 }} />
 <Route path="/back" render={() => {
  return (
   <div>
   <h2>back menu</h2>
   <Link to="/back/help">help</Link>
   <Link to="/back/about">about</Link>
   </div>
  );
 }} />
 <Route exact path="/back/help" render={() => {
  return <h2>back help</h2>;
 }} />
 <Route exact path="/back/about" render={() => {
  return <h2>back about</h2>;
 }} />
</div>

آمل أن يكون ساعد ، اسمحوا لي أن أعرف. إذا كان هذا المثال لا يجيب على سؤالك جيدًا ، فأخبرني وسأرى ما إذا كان يمكنني تعديله.


شيء من هذا القبيل.

import React from 'react';
import {
 BrowserRouter as Router, Route, NavLink, Switch, Link
} from 'react-router-dom';

import '../assets/styles/App.css';

const Home = () =>
 <NormalNavLinks>
  <h1>HOME</h1>
 </NormalNavLinks>;
const About = () =>
 <NormalNavLinks>
  <h1>About</h1>
 </NormalNavLinks>;
const Help = () =>
 <NormalNavLinks>
  <h1>Help</h1>
 </NormalNavLinks>;

const AdminHome = () =>
 <AdminNavLinks>
  <h1>root</h1>
 </AdminNavLinks>;

const AdminAbout = () =>
 <AdminNavLinks>
  <h1>Admin about</h1>
 </AdminNavLinks>;

const AdminHelp = () =>
 <AdminNavLinks>
  <h1>Admin Help</h1>
 </AdminNavLinks>;


const AdminNavLinks = (props) => (
 <div>
  <h2>Admin Menu</h2>
  <NavLink exact to="/admin">Admin Home</NavLink>
  <NavLink to="/admin/help">Admin Help</NavLink>
  <NavLink to="/admin/about">Admin About</NavLink>
  <Link to="/">Home</Link>
  {props.children}
 </div>
);

const NormalNavLinks = (props) => (
 <div>
  <h2>Normal Menu</h2>
  <NavLink exact to="/">Home</NavLink>
  <NavLink to="/help">Help</NavLink>
  <NavLink to="/about">About</NavLink>
  <Link to="/admin">Admin</Link>
  {props.children}
 </div>
);

const App = () => (
 <Router>
  <div>
   <Switch>
    <Route exact path="/" component={Home}/>
    <Route path="/help" component={Help}/>
    <Route path="/about" component={About}/>

    <Route exact path="/admin" component={AdminHome}/>
    <Route path="/admin/help" component={AdminHelp}/>
    <Route path="/admin/about" component={AdminAbout}/>
   </Switch>

  </div>
 </Router>
);


export default App;


قمت هنا بإنشاء مثال في TSX ، إذا أراد شخص ما التخلص من بادئة مسار المجمع في مسار المسار الفرعي: https://.com/a/47891060/5517306


يمكنك تجربة شيء مثل Routes.js

import React, { Component } from 'react'
import { BrowserRouter as Router, Route } from 'react-router-dom';
import FrontPage from './FrontPage';
import Dashboard from './Dashboard';
import AboutPage from './AboutPage';
import Backend from './Backend';
import Homepage from './Homepage';
import UserPage from './UserPage';
class Routes extends Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <Route exact path="/" component={FrontPage} />
        <Route exact path="/home" component={Homepage} />
        <Route exact path="/about" component={AboutPage} />
        <Route exact path="/admin" component={Backend} />
        <Route exact path="/admin/home" component={Dashboard} />
        <Route exact path="/users" component={UserPage} />  
      </div>
    )
  }
}

export default Routes

App.js

import React, { Component } from 'react';
import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import { BrowserRouter as Router, Route } from 'react-router-dom'
import Routes from './Routes';

class App extends Component {
 render() {
  return (
   <div className="App">
   <Router>
    <Routes/>
   </Router>
   </div>
  );
 }
}

export default App;

أعتقد أنه يمكنك تحقيق نفس الشيء من هنا أيضًا.


interface IDefaultLayoutProps {
  children: React.ReactNode
}

const DefaultLayout: React.SFC<IDefaultLayoutProps> = ({children}) => {
  return (
    <div className="DefaultLayout">
      {children}
    </div>
  );
}


const LayoutRoute: React.SFC<IDefaultLayoutRouteProps & RouteProps> = ({component: Component, layout: Layout, ...rest}) => {
const handleRender = (matchProps: RouteComponentProps<{}, StaticContext>) => (
    <Layout>
      <Component {...matchProps} />
    </Layout>
  );

  return (
    <Route {...rest} render={handleRender}/>
  );
}

const ScreenRouter = () => (
  <BrowserRouter>
    <div>
      <Link to="/">Home</Link>
      <Link to="/counter">Counter</Link>
      <Switch>
        <LayoutRoute path="/" exact={true} layout={DefaultLayout} component={HomeScreen} />
        <LayoutRoute path="/counter" layout={DashboardLayout} component={CounterScreen} />
      </Switch>
    </div>
  </BrowserRouter>
);
react-router-v4