c# - XDocument تحتوي على مساحات الأسماء
xml linq linq-to-xml xml-namespaces (4)

لدي XML التالي الذي أحاول الاستعلام عنه مع XDocument:

<E2ETraceEvent xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/06/E2ETraceEvent">
  <System xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/06/windows/eventlog/system">
    <EventID>589828</EventID>
    <Type>3</Type>
    <SubType Name="Information">0</SubType>
    <Level>8</Level>
    <TimeCreated SystemTime="2010-06-01T09:45:15.8102117Z" />
    <Source Name="System.ServiceModel" />
    <Correlation ActivityID="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" />
    <Execution ProcessName="w3wp" ProcessID="5012" ThreadID="5" />
    <Channel />
    <Computer>TESTSERVER3A</Computer>
  </System>
  <ApplicationData>
    <TraceData>
      <DataItem>
        <TraceRecord xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/10/E2ETraceEvent/TraceRecord" Severity="Information">
          <TraceIdentifier>http://msdn.microsoft.com/en-GB/library/System.ServiceModel.Activation.WebHostCompilation.aspx</TraceIdentifier>
          <Description>Webhost compilation</Description>
          <AppDomain>/LM/W3SVC/257188508/Root-1-129198591101343437</AppDomain>
          <Source>System.ServiceModel.Activation.ServiceParser/39498779</Source>
          <ExtendedData xmlns="http://schemas.microsoft.com/2006/08/ServiceModel/StringTraceRecord">
            <VirtualPath>/Service.svc</VirtualPath>
          </ExtendedData>
        </TraceRecord>
      </DataItem>
    </TraceData>
  </ApplicationData>
</E2ETraceEvent>

تنفيذ التعليمات البرمجية التالية بإرجاع فارغة لـ xEl1 باستثناء عند إزالة مساحات الأسماء يدوياً :

XDocument xDoc = XDocument.Parse(CurrentString);
XElement xEl1 = xDoc.Element("E2ETraceEvent");
XElement xEl2 = xEl1.Element("System");
XElement xEl3 = xEl2.Element("Correlation");
XAttribute xAtt1 = xEl3.Attribute("ActivityID");
String sValue = xAtt1.Value;

كيف يمكنك كتابة التعليمات البرمجية لاستخراج Guid في XDocument؟


Answers

جرب هذا ، يعمل بالنسبة لي

  XNamespace nsSys = "http://schemas.microsoft.com/2004/06/windows/eventlog/system";
  XElement xEl2 = xDoc.Element(nsSys + "System");
  XElement xEl3 = xEl2.Element(nsSys + "Correlation");
  XAttribute xAtt1 = xEl3.Attribute("ActivityID");
  String sValue = xAtt1.Value;

تحتاج إلى استخدام Namespaces .

المصدر الكامل للمحاكمة

    public static void Main()
    {
      XElement xDoc = XElement.Parse(
      @"<E2ETraceEvent xmlns=""http://schemas.microsoft.com/2004/06/E2ETraceEvent""> 
  <System xmlns=""http://schemas.microsoft.com/2004/06/windows/eventlog/system""> 
    <EventID>589828</EventID> 
    <Type>3</Type> 
    <SubType Name=""Information"">0</SubType> 
    <Level>8</Level> 
    <TimeCreated SystemTime=""2010-06-01T09:45:15.8102117Z"" /> 
    <Source Name=""System.ServiceModel"" /> 
    <Correlation ActivityID=""{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"" /> 
    <Execution ProcessName=""w3wp"" ProcessID=""5012"" ThreadID=""5"" /> 
    <Channel /> 
    <Computer>TESTSERVER3A</Computer> 
  </System> 
  <ApplicationData> 
    <TraceData> 
      <DataItem> 
        <TraceRecord xmlns=""http://schemas.microsoft.com/2004/10/E2ETraceEvent/TraceRecord"" Severity=""Information""> 
          <TraceIdentifier>http://msdn.microsoft.com/en-GB/library/System.ServiceModel.Activation.WebHostCompilation.aspx</TraceIdentifier> 
          <Description>Webhost compilation</Description> 
          <AppDomain>/LM/W3SVC/257188508/Root-1-129198591101343437</AppDomain> 
          <Source>System.ServiceModel.Activation.ServiceParser/39498779</Source> 
          <ExtendedData xmlns=""http://schemas.microsoft.com/2006/08/ServiceModel/StringTraceRecord""> 
            <VirtualPath>/Service.svc</VirtualPath> 
          </ExtendedData> 
        </TraceRecord> 
      </DataItem> 
    </TraceData> 
  </ApplicationData> 
</E2ETraceEvent>");

      XNamespace nsSys = "http://schemas.microsoft.com/2004/06/windows/eventlog/system";
      XElement xEl2 = xDoc.Element(nsSys + "System");
      XElement xEl3 = xEl2.Element(nsSys + "Correlation");
      XAttribute xAtt1 = xEl3.Attribute("ActivityID");
      String sValue = xAtt1.Value;

      Console.WriteLine("sValue = {0}", sValue);

      Console.ReadKey();
    }

معالجة Anthony بتة مساحة الاسم - و XAttribute له تحويل صريح إلى GUID ، لذلك يجب أن يعمل هذا:

XNamespace eventNs = "http://schemas.microsoft.com/2004/06/E2ETraceEvent";
XNamespace systemNs = "http://schemas.microsoft.com/2004/06/windows/eventlog/system";

Guid guid = (Guid) document.Element(eventNs + "E2ETraceEvent")
              .Element(systemNs + "System")
              .Element(systemNs + "Correlation")
              .Attribute("ActivityID");

لاحظ كيف لا يتم ورث مساحات الأسماء للسمات.

يمكن أن يؤدي استخدام عبارة واحدة كما فعلت هنا في بعض الأحيان إلى جعل الحياة أبسط ، ولكنه يجعل تصحيح الأخطاء أصعب حيث لا يمكنك رؤية القيم الوسيطة. تعديل حسب الذوق :)


استخدم كائنات XNamespace في الاستعلام الخاص بك لعلامات "xmnls =" المحددة في العناصر التي تريد الاستعلام عنها. لم تختبر ، ولكن يجب أن يعمل شيء مثل هذا

XNamespace eventSpace = "http://schemas.microsoft.com/2004/06/E2ETraceEvent";
XNamespace systemSpace = "http://schemas.microsoft.com/2004/06/windows/eventlog/system";

XElement eventElement = document.Element(eventSpace + "E2ETraceEvent");
XElement systemElement = eventElement.Element(systemSpace + "System");

لاحظ أيضًا أن XDocument مدعوم في Xbox 360 و Windows Phone OS 7.0. إذا قمت باستهدافها ، XDocument بتطوير XDocument أو ترحيل من XmlDocument .

c# xml linq linq-to-xml xml-namespaces