c# برنامج - تحميل الملف ASP.NET MVC 3.0ماهو شرح (16)

public ActionResult FileUpload(upload mRegister) {
  //Check server side validation using data annotation
  if (ModelState.IsValid) {
    //TO:DO
    var fileName = Path.GetFileName(mRegister.file.FileName);
    var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/Content/Upload"), fileName);
    mRegister.file.SaveAs(path);

    ViewBag.Message = "File has been uploaded successfully";
    ModelState.Clear();
  }
  return View();
}

أريد تحميل الملف في asp.net-mvc . كيف يمكنني تحميل الملف باستخدام التحكم في input file HTML؟


Checkout my solution

public string SaveFile(HttpPostedFileBase uploadfile, string saveInDirectory="/", List<string> acceptedExtention =null)
{
  acceptedExtention = acceptedExtention ?? new List<String>() {".png", ".Jpeg"};//optional arguments

  var extension = Path.GetExtension(uploadfile.FileName).ToLower();

  if (!acceptedExtention.Contains(extension))
  {
    throw new UserFriendlyException("Unsupported File type");
  }
  var tempPath = GenerateDocumentPath(uploadfile.FileName, saveInDirectory);
  FileHelper.DeleteIfExists(tempPath);
  uploadfile.SaveAs(tempPath);

  var fileName = Path.GetFileName(tempPath);
  return fileName;
}

private string GenerateDocumentPath(string fileName, string saveInDirectory)
{
  System.IO.Directory.CreateDirectory(Server.MapPath($"~/{saveInDirectory}"));
  return Path.Combine(Server.MapPath($"~/{saveInDirectory}"), Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName) +"_"+ DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(fileName));
}

add these functions in your base controller so you can use them in all controllers

checkout how to use it

SaveFile(view.PassportPicture,acceptedExtention:new List<String>() { ".png", ".Jpeg"},saveInDirectory: "content/img/PassportPicture");

and here is a full example

[HttpPost]
public async Task<JsonResult> CreateUserThenGenerateToken(CreateUserViewModel view)
{// CreateUserViewModel contain two properties of type HttpPostedFileBase 
  string passportPicture = null, profilePicture = null;
  if (view.PassportPicture != null)
  {
    passportPicture = SaveFile(view.PassportPicture,acceptedExtention:new List<String>() { ".png", ".Jpeg"},saveInDirectory: "content/img/PassportPicture");
  }
  if (view.ProfilePicture != null)
  {
    profilePicture = SaveFile(yourHttpPostedFileBase, acceptedExtention: new List<String>() { ".png", ".Jpeg" }, saveInDirectory: "content/img/ProfilePicture");
  }
  var input = view.MapTo<CreateUserInput>();
  input.PassportPicture = passportPicture;
  input.ProfilePicture = profilePicture;


  var getUserOutput = await _userAppService.CreateUserThenGenerateToken(input);
  return new AbpJsonResult(getUserOutput);
  //return Json(new AjaxResponse() { Result = getUserOutput, Success = true });

}

Html:

@using (Html.BeginForm("StoreMyCompany", "MyCompany", FormMethod.Post, new { id = "formMyCompany", enctype = "multipart/form-data" }))
{
  <div class="form-group">
   @Html.LabelFor(model => model.modelMyCompany.Logo, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-3" })
   <div class="col-md-6">
    <input type="file" name="Logo" id="fileUpload" accept=".png,.jpg,.jpeg,.gif,.tif" />
   </div>
  </div>

  <br />
  <div class="form-group">
     <div class="col-md-offset-3 col-md-6">
       <input type="submit" value="Save" class="btn btn-success" />
     </div>
   </div>
} 

Code Behind:

public ActionResult StoreMyCompany([Bind(Exclude = "Logo")]MyCompanyVM model)
{
  try
  {    
    byte[] imageData = null;
    if (Request.Files.Count > 0)
    {
      HttpPostedFileBase objFiles = Request.Files["Logo"];

      using (var binaryReader = new BinaryReader(objFiles.InputStream))
      {
        imageData = binaryReader.ReadBytes(objFiles.ContentLength);
      }
    }

    if (imageData != null && imageData.Length > 0)
    {
      //Your code
    }

    dbo.SaveChanges();

    return RedirectToAction("MyCompany", "Home");

  }
  catch (Exception ex)
  {
    Utility.LogError(ex);
  }

  return View();
}

في كثير من الأحيان تريد تمرير عارض الصور أيضًا ، وليس الملف الوحيد. في الرمز أدناه ستجد بعض الميزات المفيدة الأخرى:

 • التحقق مما إذا كان الملف قد تم إرفاقه
 • التحقق مما إذا كان حجم الملف هو 0
 • التحقق مما إذا كان حجم الملف أعلى من 4 ميغابايت
 • التحقق مما إذا كان حجم الملف أقل من 100 بايت
 • فحص ملحقات الملفات

يمكن أن يتم ذلك عن طريق الرمز التالي:

[HttpPost]
public ActionResult Index(MyViewModel viewModel)
{
  // if file's content length is zero or no files submitted

  if (Request.Files.Count != 1 || Request.Files[0].ContentLength == 0)
  {
    ModelState.AddModelError("uploadError", "File's length is zero, or no files found");
    return View(viewModel);
  }

  // check the file size (max 4 Mb)

  if (Request.Files[0].ContentLength > 1024 * 1024 * 4)
  {
    ModelState.AddModelError("uploadError", "File size can't exceed 4 MB");
    return View(viewModel);
  }

  // check the file size (min 100 bytes)

  if (Request.Files[0].ContentLength < 100)
  {
    ModelState.AddModelError("uploadError", "File size is too small");
    return View(viewModel);
  }

  // check file extension

  string extension = Path.GetExtension(Request.Files[0].FileName).ToLower();

  if (extension != ".pdf" && extension != ".doc" && extension != ".docx" && extension != ".rtf" && extension != ".txt")
  {
    ModelState.AddModelError("uploadError", "Supported file extensions: pdf, doc, docx, rtf, txt");
    return View(viewModel);
  }

  // extract only the filename
  var fileName = Path.GetFileName(Request.Files[0].FileName);

  // store the file inside ~/App_Data/uploads folder
  var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/App_Data/uploads"), fileName);

  try
  {
    if (System.IO.File.Exists(path))
      System.IO.File.Delete(path);

    Request.Files[0].SaveAs(path);
  }
  catch (Exception)
  {
    ModelState.AddModelError("uploadError", "Can't save file to disk");
  }

  if(ModelState.IsValid)
  {
    // put your logic here

    return View("Success");
  }

  return View(viewModel);     
}

تأكد من وجود لديك

@Html.ValidationMessage("uploadError")

في طريقة العرض الخاصة بك لأخطاء التحقق من الصحة.

ضع في اعتبارك أيضًا أن الحد الأقصى لطول الطلب الافتراضي هو 4 ميغابايت (maxRequestLength = 4096) ، لتحميل ملفات أكبر يجب عليك تغيير هذه المعلمة في web.config:

<system.web>
  <httpRuntime maxRequestLength="40960" executionTimeout="1100" />

(40960 = 40 ميغابايت هنا).

مهلة التنفيذ هي العدد الكلي للثواني. قد ترغب في تغييره للسماح بتحميل ملفات ضخمة.


في العرض:

<form action="Categories/Upload" enctype="multipart/form-data" method="post">
  <input type="file" name="Image">
  <input type="submit" value="Save">
</form>

بينما الشفرة التالية في وحدة التحكم:

public ActionResult Upload()
{
  foreach (string file in Request.Files)
  {
    var hpf = this.Request.Files[file];
    if (hpf.ContentLength == 0)
    {
      continue;
    }

    string savedFileName = Path.Combine(
        AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "PutYourUploadDirectoryHere");
        savedFileName = Path.Combine(savedFileName, Path.GetFileName(hpf.FileName));

    hpf.SaveAs(savedFileName);
  }

  ...
}

طريقة بديلة لنقل إلى بايت [] (للحفظ إلى DB).

@ طريقة آرثر تعمل جيدًا ، ولكن لا تنسخ تمامًا لذا قد تفشل مستندات MS Office في فتحها بعد استعادتها من قاعدة البيانات. يمكن إرجاع MemoryStream.GetBuffer () بايت فارغة إضافية في نهاية البايت [] ، ولكن يمكنك إصلاح ذلك باستخدام MemoryStream.ToArray () بدلاً من ذلك. ومع ذلك ، وجدت هذا البديل للعمل بشكل مثالي لجميع أنواع الملفات:

using (var binaryReader = new BinaryReader(file.InputStream))
{
  byte[] array = binaryReader.ReadBytes(file.ContentLength);
}

هنا رمزك الكامل:

فئة الوثيقة:

public class Document
{
  public int? DocumentID { get; set; }
  public string FileName { get; set; }
  public byte[] Data { get; set; }
  public string ContentType { get; set; }
  public int? ContentLength { get; set; }

  public Document()
  {
    DocumentID = 0;
    FileName = "New File";
    Data = new byte[] { };
    ContentType = "";
    ContentLength = 0;
  }
}

تحميل الملف:

[HttpGet]
public ActionResult GetDocument(int? documentID)
{
  // Get document from database
  var doc = dataLayer.GetDocument(documentID);

  // Convert to ContentDisposition
  var cd = new System.Net.Mime.ContentDisposition
  {
    FileName = doc.FileName, 

    // Prompt the user for downloading; set to true if you want 
    // the browser to try to show the file 'inline' (display in-browser
    // without prompting to download file). Set to false if you 
    // want to always prompt them to download the file.
    Inline = true, 
  };
  Response.AppendHeader("Content-Disposition", cd.ToString());

  // View document
  return File(doc.Data, doc.ContentType);
}

تحميل الملف:

[HttpPost]
public ActionResult GetDocument(HttpPostedFileBase file)
{
  // Verify that the user selected a file
  if (file != null && file.ContentLength > 0)
  {
    // Get file info
    var fileName = Path.GetFileName(file.FileName);
    var contentLength = file.ContentLength;
    var contentType = file.ContentType;

    // Get file data
    byte[] data = new byte[] { };
    using (var binaryReader = new BinaryReader(file.InputStream))
    {
      data = binaryReader.ReadBytes(file.ContentLength);
    }

    // Save to database
    Document doc = new Document()
    {
      FileName = fileName,
      Data = data,
      ContentType = contentType,
      ContentLength = contentLength,
    };
    dataLayer.SaveDocument(doc);

    // Show success ...
    return RedirectToAction("Index");
  }
  else
  {
    // Show error ...
    return View("Foo");
  }
}

عرض (snippet):

@using (Html.BeginForm("GetDocument", "Home", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
{
  <input type="file" name="file" />
  <input type="submit" value="Upload File" />
}

كيف لي الألغام إلى حد كبير على النحو الوارد أعلاه سوء تظهر لك الكود الخاص بي وكيفية استخدامه مع DB MYSSQL ...

جدول المستند في DB -

int id (PK) ، سلسلة Url ، سلسلة الوصف ، CreatedBy ، TenancyId DateUploaded

معرف الكود أعلاه ، كونه المفتاح الأساسي ، عنوان URL هو اسم الملف (مع نوع الملف في النهاية) ، وصف الملف إلى ouput في عرض المستندات ، CreatedBy الذي قام بتحميل الملف ، tenancyId ، dateUploaded

داخل العرض يجب عليك تعريف enctype أو أنها لن تعمل بشكل صحيح.

@using (Html.BeginForm("Upload", "Document", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
{
<div class="input-group">
  <label for="file">Upload a document:</label>
  <input type="file" name="file" id="file" />
</div>
}

سيعطيك الكود السابق زر التصفح ، ثم داخل مشروعي لدي فئة تسمى أساسًا IsValidImage والتي تقوم فقط بالتحقق من حجم الملف تحت الحد الأقصى المحدد ، ويتحقق مما إذا كان ملف IMG الخاص به ، هذا كله في وظيفة bool class. لذلك إذا عاد صحيح صحيح.

public static bool IsValidImage(HttpPostedFileBase file, double maxFileSize, ModelState ms )
{
  // make sur the file isnt null.
  if( file == null )
    return false;

// the param I normally set maxFileSize is 10MB 10 * 1024 * 1024 = 10485760 bytes converted is 10mb
var max = maxFileSize * 1024 * 1024;

// check if the filesize is above our defined MAX size.
if( file.ContentLength > max )
  return false;

try
{
  // define our allowed image formats
  var allowedFormats = new[] { ImageFormat.Jpeg, ImageFormat.Png, ImageFormat.Gif, ImageFormat.Bmp };

  // Creates an Image from the specified data stream.   
  using (var img = Image.FromStream(file.InputStream))
  {
    // Return true if the image format is allowed
    return allowedFormats.Contains(img.RawFormat);
  }
}
catch( Exception ex )
{
  ms.AddModelError( "", ex.Message );         
}
return false;  
}

حتى في وحدة تحكم:

if (!Code.Picture.IsValidUpload(model.File, 10, true))
{        
  return View(model);
}

// Set the file name up... Being random guid, and then todays time in ticks. Then add the file extension
// to the end of the file name
var dbPath = Guid.NewGuid().ToString() + DateTime.UtcNow.Ticks + Path.GetExtension(model.File.FileName);

// Combine the two paths together being the location on the server to store it
// then the actual file name and extension.
var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/Uploads/Documents/"), dbPath);

// set variable as Parent directory I do this to make sure the path exists if not
// I will create the directory.
var directoryInfo = new FileInfo(path).Directory;

if (directoryInfo != null)
  directoryInfo.Create();

// save the document in the combined path.
model.File.SaveAs(path);

// then add the data to the database
_db.Documents.Add(new Document
{
  TenancyId = model.SelectedTenancy,
  FileUrl = dbPath,
  FileDescription = model.Description,
  CreatedBy = loggedInAs,
  CreatedDate = DateTime.UtcNow,
  UpdatedDate = null,
  CanTenantView = true
});

_db.SaveChanges();
model.Successfull = true;

أعطيكم طريقة بسيطة وسهلة لفهم والتعلم.

يجب أولاً كتابة التعليمة البرمجية التالية في ملف .Cshtml الخاص بك.

<input name="Image" type="file" class="form-control" id="resume" />

ثم في وضع وحدة التحكم الخاصة بك بعد رمز:

if (i > 0) {
  HttpPostedFileBase file = Request.Files["Image"];


  if (file != null && file.ContentLength > 0) {
    if (!string.IsNullOrEmpty(file.FileName)) {
      string extension = Path.GetExtension(file.FileName);

      switch ((extension.ToLower())) {
        case ".doc":
          break;
        case ".docx":
          break;
        case ".pdf":
          break;
        default:
          ViewBag.result = "Please attach file with extension .doc , .docx , .pdf";
          return View();
      }

      if (!Directory.Exists(Server.MapPath("~") + "\\Resume\\")) {
        System.IO.Directory.CreateDirectory(Server.MapPath("~") + "\\Resume\\");
      }

      string documentpath = Server.MapPath("~") + "\\Resume\\" + i + "_" + file.FileName;
      file.SaveAs(documentpath);
      string filename = i + "_" + file.FileName;
      result = _objbalResume.UpdateResume(filename, i);
      Attachment at = new Attachment(documentpath);

      //ViewBag.result = (ans == true ? "Thanks for contacting us.We will reply as soon as possible" : "There is some problem. Please try again later.");
    }
  } else {
    ...
  }
}

لهذا عليك عمل طبقة BAL و DAL حسب قاعدة البيانات الخاصة بك.


لا بد لي من تحميل الملف في قطع 100 كيلو بايت من الملف وآخر تخزين ملف إيداع في قاعدة البيانات باستخدام الأمر. آمل أن يساعدك ذلك.

  public HttpResponseMessage Post(AttachmentUploadForm form)
  {
    var response = new WebApiResultResponse
    {
      IsSuccess = true,
      RedirectRequired = false
    };

    var tempFilesFolder = Sanelib.Common.SystemSettings.Globals.CreateOrGetCustomPath("Temp\\" + form.FileId);

    File.WriteAllText(tempFilesFolder + "\\" + form.ChunkNumber + ".temp", form.ChunkData);

    if (form.ChunkNumber < Math.Ceiling((double)form.Size / 102400)) return Content(response);

    var folderInfo = new DirectoryInfo(tempFilesFolder);
    var totalFiles = folderInfo.GetFiles().Length;

    var sb = new StringBuilder();

    for (var i = 1; i <= totalFiles; i++)
    {
      sb.Append(File.ReadAllText(tempFilesFolder + "\\" + i + ".temp"));
    }

    var base64 = sb.ToString();
    base64 = base64.Substring(base64.IndexOf(',') + 1);
    var fileBytes = Convert.FromBase64String(base64);
    var fileStream = new FileStream(tempFilesFolder + "\\" + form.Name, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite);
    fileStream.Seek(fileStream.Length, SeekOrigin.Begin);
    fileStream.Write(fileBytes, 0, fileBytes.Length);
    fileStream.Close();

    Directory.Delete(tempFilesFolder, true);

    var md5 = MD5.Create();

    var command = Mapper.Map<AttachmentUploadForm, AddAttachment>(form);
    command.FileData = fileBytes;
    command.FileHashCode = BitConverter.ToString(md5.ComputeHash(fileBytes)).Replace("-", "");

    return ExecuteCommand(command);
  }

Javascript (Knockout Js)

define(['util', 'ajax'], function (util, ajax) {
"use strict";

var exports = {},
   ViewModel, Attachment, FileObject;

//File Upload
FileObject = function (file, parent) {
  var self = this;
  self.fileId = util.guid();
  self.name = ko.observable(file.name);
  self.type = ko.observable(file.type);
  self.size = ko.observable();
  self.fileData = null;
  self.fileSize = ko.observable(file.size / 1024 / 1024);
  self.chunks = 0;
  self.currentChunk = ko.observable();

  var reader = new FileReader();

  // Closure to capture the file information.
  reader.onload = (function (e) {
    self.fileData = e.target.result;
    self.size(self.fileData.length);
    self.chunks = Math.ceil(self.size() / 102400);
    self.sendChunk(1);
  });

  reader.readAsDataURL(file);

  self.percentComplete = ko.computed(function () {
    return self.currentChunk() * 100 / self.chunks;
  }, self);

  self.cancel = function (record) {
    parent.uploads.remove(record);
  };

  self.sendChunk = function (number) {
    var start = (number - 1) * 102400;
    var end = number * 102400;
    self.currentChunk(number);
    var form = {
      fileId: self.fileId,
      name: self.name(),
      fileType: self.type(),
      Size: self.size(),
      FileSize: self.fileSize(),
      chunkNumber: number,
      chunkData: self.fileData.slice(start, end),
      entityTypeValue: parent.entityTypeValue,
      ReferenceId: parent.detail.id,
      ReferenceName: parent.detail.name
    };

    ajax.post('Attachment', JSON.stringify(form)).done(function (response) {
      if (number < self.chunks)
        self.sendChunk(number + 1);
      if (response.id != null) {
        parent.attachments.push(new Attachment(response));
        self.cancel(response);
      }
    });
  };
};

Attachment = function (data) {
  var self = this;
  self.id = ko.observable(data.id);
  self.name = ko.observable(data.name);
  self.fileType = ko.observable(data.fileType);
  self.fileSize = ko.observable(data.fileSize);
  self.fileData = ko.observable(data.fileData);
  self.typeName = ko.observable(data.typeName);
  self.description = ko.observable(data.description).revertable();
  self.tags = ko.observable(data.tags).revertable();
  self.operationTime = ko.observable(moment(data.createdOn).format('MM-DD-YYYY HH:mm:ss'));

  self.description.subscribe(function () {
    var form = {
      Id: self.id(),
      Description: self.description(),
      Tags: self.tags()
    };

    ajax.put('attachment', JSON.stringify(form)).done(function (response) {
      self.description.commit();
      return;
    }).fail(function () {
      self.description.revert();
    });
  });

  self.tags.subscribe(function () {
    var form = {
      Id: self.id(),
      Description: self.description(),
      Tags: self.tags()
    };

    ajax.put('attachment', JSON.stringify(form)).done(function (response) {
      self.tags.commit();
      return;
    }).fail(function () {
      self.tags.revert();
    });
  });
};

ViewModel = function (data) {
  var self = this;

  // for attachment
  self.attachments = ko.observableArray([]);
  $.each(data.attachments, function (row, val) {
    self.attachments.push(new Attachment(val));
  });

  self.deleteAttachmentRecord = function (record) {
    if (!confirm("Are you sure you want to delete this record?")) return;
    ajax.del('attachment', record.id(), { async: false }).done(function () {
      self.attachments.remove(record);
      return;
    });
  };


exports.exec = function (model) {
  console.log(model);
  var viewModel = new ViewModel(model);
  ko.applyBindings(viewModel, document.getElementById('ShowAuditDiv'));
};

return exports;
});

كود HTML:

<div class="row-fluid spacer-bottom fileDragHolder">
  <div class="spacer-bottom"></div>
  <div class="legend">
    Attachments<div class="pull-right">@Html.AttachmentPicker("AC")</div>
  </div>
  <div>
    <div class="row-fluid spacer-bottom">
      <div style="overflow: auto">
        <table class="table table-bordered table-hover table-condensed" data-bind="visible: uploads().length > 0 || attachments().length > 0">
          <thead>
            <tr>
              <th class=" btn btn-primary col-md-2" style="text-align: center">
                Name
              </th>
              <th class="btn btn-primary col-md-1" style="text-align: center">Type</th>
              <th class="btn btn-primary col-md-1" style="text-align: center">Size (MB)</th>
              <th class="btn btn-primary col-md-1" style="text-align: center">Upload Time</th>
              <th class="btn btn-primary col-md-1" style="text-align: center">Tags</th>
              <th class="btn btn-primary col-md-6" style="text-align: center">Description</th>
              <th class="btn btn-primary col-md-1" style="text-align: center">Delete</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <!-- ko foreach: attachments -->
            <tr>
              <td style="text-align: center" class="col-xs-2"><a href="#" data-bind="text: name,attr:{'href':'/attachment/index?id=' + id()}"></a></td>
              <td style="text-align: center" class="col-xs-1"><span data-bind="text: fileType"></span></td>
              <td style="text-align: center" class="col-xs-1"><span data-bind="text: fileSize"></span></td>
              <td style="text-align: center" class="col-xs-2"><span data-bind="text: operationTime"></span></td>
              <td style="text-align: center" class="col-xs-3"><div contenteditable="true" data-bind="editableText: tags"></div></td>
              <td style="text-align: center" class="col-xs-4"><div contenteditable="true" data-bind="editableText: description"></div></td>
              <td style="text-align: center" class="col-xs-1"><button class="btn btn-primary" data-bind="click:$root.deleteAttachmentRecord"><i class="icon-trash"></i></button></td>
            </tr>
            <!-- /ko -->
          </tbody>
          <tfoot data-bind="visible: uploads().length > 0">
            <tr>
              <th colspan="6">Files upload status</th>
            </tr>
            <tr>
              <th>Name</th>
              <th>Type</th>
              <th>Size (MB)</th>
              <th colspan="2">Status</th>
              <th></th>
            </tr>
            <!-- ko foreach: uploads -->
            <tr>
              <td><span data-bind="text: name"></span></td>
              <td><span data-bind="text: type"></span></td>
              <td><span data-bind="text: fileSize"></span></td>
              <td colspan="2">
                <div class="progress">
                  <div class="progress-bar" data-bind="style: { width: percentComplete() + '%' }"></div>
                </div>
              </td>
              <td style="text-align: center"><button class="btn btn-primary" data-bind="click:cancel"><i class="icon-trash"></i></button></td>
            </tr>
            <!-- /ko -->
          </tfoot>
        </table>
      </div>
      <div data-bind="visible: attachments().length == 0" class="span12" style="margin-left:0">
        <span>No Records found.</span>
      </div>
    </div>

يرجى الانتباه إلى هذا الرمز لتحميل الصورة فقط . أستخدم HTMLHelper لتحميل الصورة. في ملف cshtml ضع هذا الرمز

@using (Html.BeginForm("UploadImageAction", "Admin", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data", id = "myUploadForm" }))
{
  <div class="controls">
    @Html.UploadFile("UploadImage")
  </div>
   <button class="button">Upload Image</button>
}

ثم قم بإنشاء HTMLHelper لعلامة تحميل

public static class UploadHelper
{
public static MvcHtmlString UploadFile(this HtmlHelper helper, string name, object htmlAttributes = null)
{
  TagBuilder input = new TagBuilder("input");
  input.Attributes.Add("type", "file");
  input.Attributes.Add("id", helper.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldId(name));
  input.Attributes.Add("name", helper.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldName(name));

  if (htmlAttributes != null)
  {
    var attributes = HtmlHelper.AnonymousObjectToHtmlAttributes(htmlAttributes);
    input.MergeAttributes(attributes);
  }

  return new MvcHtmlString(input.ToString());
  }
}

وأخيرًا في الإجراء ، حمّل ملفك

    [AjaxOnly]
    [HttpPost]
    public ActionResult UploadImageAction(HttpPostedFileBase UploadImage)
    {
      string path = Server.MapPath("~") + "Files\\UploadImages\\" + UploadImage.FileName;
      System.Drawing.Image img = new Bitmap(UploadImage.InputStream);  
      img.Save(path);

      return View();
    }

MemoryStream.GetBuffer() can return extra empty bytes at the end of the byte[], but you can fix that by using MemoryStream.ToArray() instead. However, I found this alternative to work perfectly for all file types:

using (var binaryReader = new BinaryReader(file.InputStream))
{
  byte[] array = binaryReader.ReadBytes(file.ContentLength);
}
Here's my full code:

Document Class:

public class Document
{
  public int? DocumentID { get; set; }
  public string FileName { get; set; }
  public byte[] Data { get; set; }
  public string ContentType { get; set; }
  public int? ContentLength { get; set; }

  public Document()
  {
    DocumentID = 0;
    FileName = "New File";
    Data = new byte[] { };
    ContentType = "";
    ContentLength = 0;
  }
}
File Download:

[HttpGet]
public ActionResult GetDocument(int? documentID)
{
  // Get document from database
  var doc = dataLayer.GetDocument(documentID);

  // Convert to ContentDisposition
  var cd = new System.Net.Mime.ContentDisposition
  {
    FileName = doc.FileName, 

    // Prompt the user for downloading; set to true if you want 
    // the browser to try to show the file 'inline' (display in-browser
    // without prompting to download file). Set to false if you 
    // want to always prompt them to download the file.
    Inline = true, 
  };
  Response.AppendHeader("Content-Disposition", cd.ToString());

  // View document
  return File(doc.Data, doc.ContentType);
}
File Upload:

[HttpPost]
public ActionResult GetDocument(HttpPostedFileBase file)
{
  // Verify that the user selected a file
  if (file != null && file.ContentLength > 0)
  {
    // Get file info
    var fileName = Path.GetFileName(file.FileName);
    var contentLength = file.ContentLength;
    var contentType = file.ContentType;

    // Get file data
    byte[] data = new byte[] { };
    using (var binaryReader = new BinaryReader(file.InputStream))
    {
      data = binaryReader.ReadBytes(file.ContentLength);
    }

    // Save to database
    Document doc = new Document()
    {
      FileName = fileName,
      Data = data,
      ContentType = contentType,
      ContentLength = contentLength,
    };
    dataLayer.SaveDocument(doc);

    // Show success ...
    return RedirectToAction("Index");
  }
  else
  {
    // Show error ...
    return View("Foo");
  }
}
View (snippet):

@using (Html.BeginForm("GetDocument", "Home", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
{
  <input type="file" name="file" />
  <input type="submit" value="Upload File" />
}

Simple way to save multiple files

cshtml

@using (Html.BeginForm("Index","Home",FormMethod.Post,new { enctype = "multipart/form-data" }))
{
  <label for="file">Upload Files:</label>
  <input type="file" multiple name="files" id="files" /><br><br>
  <input type="submit" value="Upload Files" />
  <br><br>
  @ViewBag.Message
}

مراقب

[HttpPost]
    public ActionResult Index(HttpPostedFileBase[] files)
    {
      foreach (HttpPostedFileBase file in files)
      {
        if (file != null && file.ContentLength > 0)
          try
          {
            string path = Path.Combine(Server.MapPath("~/Files"), Path.GetFileName(file.FileName));
            file.SaveAs(path);
            ViewBag.Message = "File uploaded successfully";
          }
          catch (Exception ex)
          {
            ViewBag.Message = "ERROR:" + ex.Message.ToString();
          }

        else
        {
          ViewBag.Message = "You have not specified a file.";
        }
      }
      return View();
    }

In Controller

 if (MyModal.ImageFile != null)
          {
            MyModal.ImageURL = string.Format("{0}.{1}", Guid.NewGuid().ToString(), MyModal.ImageFile.FileName.Split('.').LastOrDefault());
            if (MyModal.ImageFile != null)
            {
              var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/Content/uploads/"), MyModal.ImageURL);
              MyModal.ImageFile.SaveAs(path);
            }
          }

In View

<input type="hidden" value="" name="..."><input id="ImageFile" type="file" name="ImageFile" src="@Model.ImageURL">

In Modal Class

 public HttpPostedFileBase ImageFile { get; set; }

Create a folder as uploads in Content folder in project


لنقل إلى byte[] (على سبيل المثال للحفظ إلى DB):

using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) {
  file.InputStream.CopyTo(ms);
  byte[] array = ms.GetBuffer();
}

لنقل تيار الإدخال مباشرة إلى قاعدة البيانات ، دون تخزينه في الذاكرة ، يمكنك استخدام هذا الفصل المأخوذ من here وتغييره قليلاً:

public class VarbinaryStream : Stream {
private SqlConnection _Connection;

private string _TableName;
private string _BinaryColumn;
private string _KeyColumn;
private int _KeyValue;

private long _Offset;

private SqlDataReader _SQLReader;
private long _SQLReadPosition;

private bool _AllowedToRead = false;

public VarbinaryStream(
  string ConnectionString,
  string TableName,
  string BinaryColumn,
  string KeyColumn,
  int KeyValue,
  bool AllowRead = false)
{
 // create own connection with the connection string.
 _Connection = new SqlConnection(ConnectionString);

 _TableName = TableName;
 _BinaryColumn = BinaryColumn;
 _KeyColumn = KeyColumn;
 _KeyValue = KeyValue;


 // only query the database for a result if we are going to be reading, otherwise skip.
 _AllowedToRead = AllowRead;
 if (_AllowedToRead == true)
 {
  try
  {
   if (_Connection.State != ConnectionState.Open)
    _Connection.Open();

   SqlCommand cmd = new SqlCommand(
           @"SELECT TOP 1 [" + _BinaryColumn + @"]
              FROM [dbo].[" + _TableName + @"]
              WHERE [" + _KeyColumn + "] = @id",
         _Connection);

   cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@id", _KeyValue));

   _SQLReader = cmd.ExecuteReader(
     CommandBehavior.SequentialAccess |
     CommandBehavior.SingleResult |
     CommandBehavior.SingleRow |
     CommandBehavior.CloseConnection);

   _SQLReader.Read();
  }
  catch (Exception e)
  {
   // log errors here
  }
 }
}

// this method will be called as part of the Stream ímplementation when we try to write to our VarbinaryStream class.
public override void Write(byte[] buffer, int index, int count)
{
 try
 {
  if (_Connection.State != ConnectionState.Open)
   _Connection.Open();

  if (_Offset == 0)
  {
   // for the first write we just send the bytes to the Column
   SqlCommand cmd = new SqlCommand(
                 @"UPDATE [dbo].[" + _TableName + @"]
                      SET [" + _BinaryColumn + @"] = @firstchunk 
                    WHERE [" + _KeyColumn + "] = @id",
               _Connection);

   cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@firstchunk", buffer));
   cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@id", _KeyValue));

   cmd.ExecuteNonQuery();

   _Offset = count;
  }
  else
  {
   // for all updates after the first one we use the TSQL command .WRITE() to append the data in the database
   SqlCommand cmd = new SqlCommand(
               @"UPDATE [dbo].[" + _TableName + @"]
                    SET [" + _BinaryColumn + @"].WRITE(@chunk, NULL, @length)
                  WHERE [" + _KeyColumn + "] = @id",
              _Connection);

   cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@chunk", buffer));
   cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@length", count));
   cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@id", _KeyValue));

   cmd.ExecuteNonQuery();

   _Offset += count;
  }
 }
 catch (Exception e)
 {
  // log errors here
 }
}

// this method will be called as part of the Stream ímplementation when we try to read from our VarbinaryStream class.
public override int Read(byte[] buffer, int offset, int count)
{
 try
 {
  long bytesRead = _SQLReader.GetBytes(0, _SQLReadPosition, buffer, offset, count);
  _SQLReadPosition += bytesRead;
  return (int)bytesRead;
 }
 catch (Exception e)
 {
  // log errors here
 }
 return -1;
}
public override bool CanRead
{
 get { return _AllowedToRead; }
}

protected override void Dispose(bool disposing)
{
 if (_Connection != null)
 {
  if (_Connection.State != ConnectionState.Closed)
   try { _Connection.Close();      }
   catch { }
  _Connection.Dispose();
 }
 base.Dispose(disposing);
}

#region unimplemented methods
public override bool CanSeek
{
 get { return false; }
}

public override bool CanWrite
{
 get { return true; }
}

public override void Flush()
{
 throw new NotImplementedException();
}

public override long Length
{
 get { throw new NotImplementedException(); }
}

public override long Position
{
 get
 {
  throw new NotImplementedException();
 }
 set
 {
  throw new NotImplementedException();
 }
}
public override long Seek(long offset, SeekOrigin origin)
{
 throw new NotImplementedException();
}

public override void SetLength(long value)
{
 throw new NotImplementedException();
}
#endregion unimplemented methods }

والاستخدام:

 using (var filestream = new VarbinaryStream(
              "Connection_String",
              "Table_Name",
              "Varbinary_Column_name",
              "Key_Column_Name",
              keyValueId,
              true))
 {
  postedFile.InputStream.CopyTo(filestream);
 }

إعطاء الحل الكامل

أول استخدام الإدخال في .CShtml في عرض MVC

<input type="file" id="UploadImg" /></br>
<img id="imgPreview" height="200" width="200" />

اتصل الآن دعوة أجاكس

 $("#UploadImg").change(function () {
  var data = new FormData();
  var files = $("#UploadImg").get(0).files;
  if (files.length > 0) {
    data.append("MyImages", files[0]);
  }

  $.ajax({
    // url: "Controller/ActionMethod"
    url: "/SignUp/UploadFile",
    type: "POST",
    processData: false,
    contentType: false,
    data: data,
    success: function (response)
    {
      //code after success
      $("#UploadPhoto").val(response);
      $("#imgPreview").attr('src', '/Upload/' + response);
    },
    error: function (er) {
      //alert(er);
    }

  });
});

المراقب المالي Json نداء

[HttpGet]
public JsonResult UploadFile()
  {
    string _imgname = string.Empty;
    if (System.Web.HttpContext.Current.Request.Files.AllKeys.Any())
    {
      var pic = System.Web.HttpContext.Current.Request.Files["MyImages"];
      if (pic.ContentLength > 0)
      {
        var fileName = Path.GetFileName(pic.FileName);
        var _ext = Path.GetExtension(pic.FileName);

        _imgname = Guid.NewGuid().ToString();
        var _comPath = Server.MapPath("/MyFolder") + _imgname + _ext;
        _imgname = "img_" + _imgname + _ext;

        ViewBag.Msg = _comPath;
        var path = _comPath;
        tblAssignment assign = new tblAssignment();
        assign.Uploaded_Path = "/MyFolder" + _imgname + _ext;
        // Saving Image in Original Mode
        pic.SaveAs(path);
      }
    }
    return Json(Convert.ToString(_imgname), JsonRequestBehavior.AllowGet);
  }

c# asp.net-mvc asp.net-mvc-3