sql-server - ماهو - مميزات وعيوب لغة sql
أريد أن أعرف كم مساحة القرص يستخدم جدول في سكل سيرفر (2)

أعتقد أن معظم الناس يعرفون كيفية القيام بذلك عن طريق واجهة المستخدم الرسومية (انقر فوق الجدول الأيمن، خصائص)، ولكن القيام بذلك في T- سكل الصخور تماما.


تحقق من هذا، وأنا أعلم أنه يعمل في عام 2005 ( مسن دوك ):

هنا هو لل دب الحانات


select *
from pubs.sys.database_files

لعرض الحجم و max_size.


CREATE TABLE #tmpSizeChar (
   table_name sysname ,
   row_count int,
   reserved_size varchar(50),
   data_size varchar(50),
   index_size varchar(50),
   unused_size varchar(50))               

CREATE TABLE #tmpSizeInt (
   table_name sysname ,
   row_count int,
   reserved_size_KB int,
   data_size_KB int,
   index_size_KB int,
   unused_size_KB int)  

SET NOCOUNT ON
INSERT   #tmpSizeChar
EXEC   sp_msforeachtable 'sp_spaceused ''?'''   

INSERT INTO #tmpSizeInt (
    table_name,
    row_count,
    reserved_size_KB,
    data_size_KB,
    index_size_KB,
    unused_size_KB
    )
SELECT [table_name],
    row_count,
    CAST(SUBSTRING(reserved_size, 0, PATINDEX('% %', reserved_size)) AS int)reserved_size,
    CAST(SUBSTRING(data_size, 0, PATINDEX('% %', data_size)) AS int)data_size,
    CAST(SUBSTRING(index_size, 0, PATINDEX('% %', index_size)) AS int)index_size,
    CAST(SUBSTRING(unused_size, 0, PATINDEX('% %', unused_size)) AS int)unused_size
FROM #tmpSizeChar  

/*
DROP TABLE #tmpSizeChar
DROP TABLE #tmpSizeInt
*/

SELECT * FROM #tmpSizeInt
ORDER BY reserved_size_KB DESC
sql-server