sql-server - ماهو - مميزات وعيوب لغة sql
أريد أن أعرف كم مساحة القرص يستخدم جدول في سكل سيرفر (2)

تحقق من هذا، وأنا أعلم أنه يعمل في عام 2005 ( مسن دوك ):

هنا هو لل دب الحانات


select *
from pubs.sys.database_files

لعرض الحجم و max_size.

أعتقد أن معظم الناس يعرفون كيفية القيام بذلك عن طريق واجهة المستخدم الرسومية (انقر فوق الجدول الأيمن، خصائص)، ولكن القيام بذلك في T- سكل الصخور تماما.


CREATE TABLE #tmpSizeChar (
   table_name sysname ,
   row_count int,
   reserved_size varchar(50),
   data_size varchar(50),
   index_size varchar(50),
   unused_size varchar(50))               

CREATE TABLE #tmpSizeInt (
   table_name sysname ,
   row_count int,
   reserved_size_KB int,
   data_size_KB int,
   index_size_KB int,
   unused_size_KB int)  

SET NOCOUNT ON
INSERT   #tmpSizeChar
EXEC   sp_msforeachtable 'sp_spaceused ''?'''   

INSERT INTO #tmpSizeInt (
    table_name,
    row_count,
    reserved_size_KB,
    data_size_KB,
    index_size_KB,
    unused_size_KB
    )
SELECT [table_name],
    row_count,
    CAST(SUBSTRING(reserved_size, 0, PATINDEX('% %', reserved_size)) AS int)reserved_size,
    CAST(SUBSTRING(data_size, 0, PATINDEX('% %', data_size)) AS int)data_size,
    CAST(SUBSTRING(index_size, 0, PATINDEX('% %', index_size)) AS int)index_size,
    CAST(SUBSTRING(unused_size, 0, PATINDEX('% %', unused_size)) AS int)unused_size
FROM #tmpSizeChar  

/*
DROP TABLE #tmpSizeChar
DROP TABLE #tmpSizeInt
*/

SELECT * FROM #tmpSizeInt
ORDER BY reserved_size_KB DESC
sql-server